Ασφαλιστικά Ταμεία

Το μικροβιολογικό εργαστήριο ΒιοΈρευνα  είναι συμβεβλημένο με τα ακόλουθα ταμεία:

 • ΕΟΠΥΥ 
 • ΟΑΕΕ
 • ΙΚΑ
 • ΟΓΑ
 • ΔΗΜΟΣΙΟ
 • ΤΥΔΚΥ
 • ΤΑΠΟΤΕ
 • ΔΕΗ
 • ΗΛΠΑΠ
 • ΗΣΑΠ
 • ΟΠΑΔ
 • ΝΑΤ
 • Ε.Τ.Α.Α.
  (ΤΣΑΥ, (ΤΣΜΕΔΕ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, (ΤΑ.Ν.) ΝΟΜΙΚΩΝ,
  (ΤΑΣ) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ, (ΤΠΔΑ) ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ    ΑΘΗΝΩΝ, 
  (ΤΠΔΘ) ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ, (ΤΥΔΠ) ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, 
  (ΤΥΔΕ – ΤΠΔΕ) ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ & ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ,
  (ΤΠΕΔΕ) ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)
 • ΤΥΠΕΤ
 • ΕΥΔΑΠ
 • ΕΤΑΠ – ΜΜΕ 
  (ΤΣΕΥΠ, ΤΑΥΣΙΤ, ΤΑΤΤΑ)
 • ΕΔΟΕΑΠ (Δημοσιογράφων)
 • ΤΥΠΑΤΕ
 • Αεροπορίας
 • Λιμενικών
 • Στρατού Ξηράς
 • Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

 

 

Share
Copyright 2014 - 2017 - All Rights Reserved - Web design by Scribo.gr